Prognozowanie w przedsiębiorstwie

Paweł Dittmann (autor)

Tytuł i podtytuł:     Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie
Cena okładkowa:     79 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     320
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     szóste
Data wydania:     19.08.2022
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-66402-85-0

Opis

Prognozowanie to przewidywanie przyszłych zdarzeń, którego celem jest zmniejszenie ryzyka w procesie podejmowania decyzji. W książce przedstawiono obecny stan wiedzy na temat konstruowania prognoz. Omówiono ich znaczenie dla zarządzania oraz sam przebieg procesu prognozowania, skupiając się na takich zagadnieniach, jak:

  • klasyfikacja metod prognozowania,
  • dane prognostyczne i ich analiza,
  • metody prognozowania oparte na modelu szeregu czasowego,
  • metody prognozowania oparte na modelu ekonometrycznym,
  • prognozowanie na podstawie metod jakościowych,
  • integrowanie metod ilościowych z ocenami ekspertów,
  • metody statystyczne,
  • obróbki danych prognostycznych,
  • prognozowanie czynników otoczenia,
  • prognozowanie wielkości sprzedaży i prognozowanie finansowe.

Książka może być wykorzystywana zarówno jako podręcznik akademicki, jak i przewodnik dla menedżerów tworzących prognozy i posługujących się nimi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

O autorze

Prof. zw. dr hab. Paweł Dittmann jest kierownikiem Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadzi też zajęcia w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. W swoich pracach badawczych skupia się na kwestii zastosowania metod ilościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i na systemach prognostycznych przedsiębiorstw. Jest konsultantem w dziedzinie budowy systemów prognostycznych w przedsiębiorstwach, prowadzi też szkolenia z tego zakresu. Autor licznych publikacji dotyczących metod prognozowania, współautor książki Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania wyróżnionej nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.