Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębior­stwem

Paweł Dittmann (autor), Ewa Szabela-Pasierbińska (autorka), Iwona Dittmann (autorka), Aleksandra Szpulak (autorka)

Tytuł i podtytuł:     Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Cena okładkowa:     69 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     352
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     drugie zmienione i uzupełnione
Data wydania:     30.12.2016
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-33-1

Opis

Prognozowanie – jako jeden ze środków wykorzystywanych w procesie planowania – nabiera szczególnego znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ponieważ złe antycypowanie przyszłych trendów może być niszczące dla firmy. Niezwykle istotne są pod tym względem informacje o przyszłej sytuacji zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia, które zmniejszają lukę informacyjną.

Autorzy podręcznika omówili metody prognozowania, które ich zdaniem mogą znaleźć najszersze zastosowanie w przedsiębiorstwie. Przy ich wyborze kierowali się ocenami formułowanymi przez menedżerów oraz własnymi doświadczeniami.

Całość stanowi kompleksowy przegląd podstawowych zagadnień związanych z tą ważną dziedziną zarządzania, do których należą:

  • znaczenie prognozowania dla przyszłości przedsiębiorstwa, przebieg procesu prognostycznego,
  • eksploracja danych prognostycznych i ich analiza, zastosowanie odpowiednich rodzajów oprogramowania,
  • metody prognozowania sprzedaży oparte na wykrytych prawidłowościach, stosowane modele formalne i nieformalne oraz wykorzystanie opinii ekspertów,
  • sposoby integracji modeli prognostycznych, korygowania prognoz i ich monitorowania,
  • prognozowanie finansowe w przedsiębiorstwie, metody oceny retrospektywnej i prospektywnej sytuacji finansowej oraz prognozowania bankructwa.

Uzupełnieniem omawianych metod są liczne przykłady ich zastosowania, w większości z wykorzystaniem programu STATISTICA. Podręcznik zawiera więc cenny materiał zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych, jak i menedżerów tworzących prognozy i posługujących się nimi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

O autorach

Prof. zw. dr hab. Paweł Dittmann jest kierownikiem Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadzi też zajęcia w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. W swoich pracach badawczych skupia się na kwestii zastosowania metod ilościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i na systemach prognostycznych przedsiębiorstw. Jest konsultantem w dziedzinie budowy systemów prognostycznych w przedsiębiorstwach, prowadzi też szkolenia z tego zakresu. Autor licznych publikacji dotyczących metod prognozowania, współautor książki Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania wyróżnionej nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.


Dr Ewa Szabela-Pasierbińska jest adiunktem w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swoich pracach naukowych skupia się w szczególności na zastosowaniu modeli ekonometrycznych do prognozowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jest autorką artykułów poświęconych m.in. prognozowaniu wielkości sprzedaży i produkcji w przedsiębiorstwach z branży energetycznej (dystrybutorzy gazu ziemnego, paliw i biopaliw płynnych). Prowadzi szkolenia z zakresu prognozowania w przedsiębiorstwie.


Dr Iwona Dittmann jest adiunktem w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmuje się problematyką rynku nieruchomości, a w szczególności zagadnieniami inwestowania oraz zarządzania. Jest autorką prac naukowych dotyczących ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości.


Dr Aleksandra Szpulak jest adiunktem w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami prognozowania finansowego, w szczególności zastosowaniem narzędzi prognostycznych w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia w kraju i za granicą.