Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce

Izabela Warwas (redaktorka, autorka)
Konrad Ciesiołkiewicz (autor), Joanna Ejsmont (autorka), Anna Goleniowska (autorka), Elwira Gross-Gołacka (autorka, redaktorka), Edyta Iroko (autorka), Paulina Kaczmarek (autorka), Ewa Mazur-Wierzbicka (autorka), Klaudia Mencina (autorka), Olga Ostaszewska (autorka), Justyna Popiołek-Osial (autorka), Aleksandra Przyjałkowska (autorka), Marcelina Pytlarczyk (autorka), Barbara Sajkiewicz (autorka), Sylwia Spurek (autorka), Marzena Strzelczak (autorka), Dorota Strosznajder (autorka), Karolina Zięba (autorka), Bolesław Rok (autor przedmowy), Forum Odpowiedzialnego Biznesu (partner merytoryczny), Emitel (partner wydania), Henkel (partner wydania), Nestlé (partner wydania), Orange (partner wydania), Skanska (partner wydania)

Tytuł:     Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce
Cena okładkowa:     69 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     264
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     14.02.2019
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-74-4

Opis

W książce „Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce” poddano analizie wiele aspektów zarządzania różnorodnością zarówno na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym, uzupełniając tę analizę szczegółowym opisem najciekawszych kazusów z polskiego rynku. Wiedza w tym zakresie może zdecydowanie przyczynić się do podniesienia poziomu społecznej innowacyjności w miejscu pracy. Zbyt rzadko bowiem wykorzystuje się u nas potencjał pomysłów, umiejętności i zgromadzonej przez doświadczenie wiedzy różnych grup pracowników – często dlatego, że nie potrafimy budować włączającej, niedyskryminującej kultury organizacyjnej. Lepsze wykorzystanie tego potencjału może przynosić szereg korzyści, a wzrost poziomu innowacyjności jest nie tylko kluczowym wyzwaniem z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki, ale również z punktu widzenia podejmowania największych wyzwań stojących przed społeczeństwem, w tym tworzenia i utrzymywania wartościowych miejsc pracy.

Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok
Akademia Leona Koźmińskiego

Partner merytoryczny

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu           Karta Różnorodności

Partnerzy wydania

 

Emitel                Henkel                Nestle

 

Orange                Skanska