Controlling strategiczny

Tomasz Wnuk-Pel (autor)
Akademia Biznesu MDDP (partner)

Tytuł:     Controlling strategiczny
Cena okładkowa:     89 zł
Oprawa:     twarda
Liczba stron:     348
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     31.01.2017
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-25-6

Opis

Controlling strategiczny zawiera ponad 60 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotkał się w swojej wieloletniej praktyce konsultanta, a które przedstawiają problemy firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i organizacji nienastawionych na zysk. Zarówno pytania testowe, jak i omawiane przykłady są zorientowane na określenie problemu występującego w organizacji i jego rozwiązanie przy wykorzystaniu całego instrumentarium narzędzi controllingu strategicznego.


Książka poświęcona jest problematyce controllingu strategicznego w organizacjach. Autor prezentuje w niej nowoczesne ujęcie zagadnień interesujących menedżerów na różnych szczeblach zarządzania. Każdy z rozdziałów zawiera studia przypadków wraz z propozycjami optymalnych rozwiązań. Wszystkie przykłady są wynikiem codziennej pracy autora i jego doświadczeń wyniesionych ze współpracy z firmami produkcyjnymi, usługowymi, handlowymi oraz organizacjami nienastawionymi na zysk. Opracowanie dostarcza odpowiedzi na najważniejsze pytania z dziedziny controllingu strategicznego.

Agata Skalińska
dyrektor finansowy, członek Zarządu TBM Sp. z o.o.


Świetnie pomyślana struktura książki, dzięki której czytelnik może na początku określić poziom swojej wiedzy, poznać najbardziej wartościową literaturę, umożliwiającą szybkie uzupełnienie ewentualnych braków, a następnie przejść do praktycznego wykorzystania narzędzi controllingowych w strategicznym zarządzaniu firmą – świadomym wpływaniu na jej wartość w długim okresie. Masa ciekawych przykładów wraz z wartościowym omówieniem ponad 60 studiów przypadków dla spółek z sektora usług, produkcji i handlu. Książka stanowi przykład, jak wiele z pozoru teoretycznych pojęć może zostać wykorzystanych w praktyce podczas codziennej pracy. Pozycja obowiązkowa wraz z Controllingiem kosztów i Controllingiem operacyjnym.

Piotr Cynkier
główny kontroler finansowy Trzuskawica S.A.

Adresaci

Książka powinna okazać się szczególnie przydatna dla tych czytelników, którzy mają już podstawową wiedzę z zakresu controllingu (rachunkowości zarządczej), i jest adresowana przede wszystkim do:

  • praktyków zajmujących się zawodowo problematyką controllingu;
  • menedżerów różnych szczebli z firm usługowych, produkcyjnych, handlowych i organizacji nienastawionych na zysk;
  • studentów studiów magisterskich i podyplomowych z zakresu rachunkowości;
  • uczestników szkoleń z zakresu controllingu;
  • wszystkich tych, którym potrzebna jest praktyczna wiedza z zakresu controllingu strategicznego.

O autorze

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz autorem bądź współautorem licznych książek i artykułów naukowych, m.in.: Z. Leszczyński, T. Wnuk-Pel, Controlling w praktyce, ODDiK, Gdańsk 2004; T. Wnuk-Pel, Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management, Difin, Warszawa 2006; I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009; I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2010; T. Wnuk-Pel, Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011; T. Wnuk-Pel, Management Accounting Innovations. The Case of ABC in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Łódź–Kraków 2014, i wielu innych.

Rezultaty swoich badań naukowych prezentował na wielu konferencjach światowych, m.in.: European Accounting Association Annual Conferences, World Congresses of Accounting Researchers and Educators, Asia-Pacific Management Accounting Conferences, Annual Conferences on Management Accounting Research i wielu innych.

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel jest afiliowany na Linnaeus University w Växjö w Szwecji (Centre for Management Accounting Research – CMAR).

Ponadto jest członkiem European Accounting Association oraz członkiem Zarządu Asia-Pacific Management Accounting Association.

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel jest także wiceprezesem Zarządu w spółce konsultingowej T.G. RaFiB Sp. z o.o., która od 1990 r. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu, oraz autorem bądź współautorem projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w prężnie działających firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Prowadzi również zamknięte, często wieloetapowe, autorskie szkolenia z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej m.in. dla firm: audytorskich („wielka czwórka”), informatycznych, farmaceutycznych, budowlanych, telekomunikacyjnych, z branży finansowej, FMCG, energetycznej i paliwowej, produkcyjnych z różnych branż oraz instytucji rządowych.