Tomasz Wnuk-Pel

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz autorem bądź współautorem licznych książek i artykułów naukowych, m.in.: Z. Leszczyński, T. Wnuk-Pel, Controlling w praktyce, ODDiK, Gdańsk 2004; T. Wnuk-Pel, Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management, Difin, Warszawa 2006; I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009; I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2010; T. Wnuk-Pel, Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011; T. Wnuk-Pel, Management Accounting Innovations. The Case of ABC in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Łódź–Kraków 2014, i wielu innych.

Rezultaty swoich badań naukowych prezentował na wielu konferencjach światowych, m.in.: European Accounting Association Annual Conferences, World Congresses of Accounting Researchers and Educators, Asia-Pacific Management Accounting Conferences, Annual Conferences on Management Accounting Research i wielu innych.

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel jest afiliowany na Linnaeus University w Växjö w Szwecji (Centre for Management Accounting Research – CMAR).

Ponadto jest członkiem European Accounting Association oraz członkiem Zarządu Asia-Pacific Management Accounting Association.

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel jest także wiceprezesem Zarządu w spółce konsultingowej T.G. RaFiB Sp. z o.o., która od 1990 r. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu, oraz autorem bądź współautorem projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w prężnie działających firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Prowadzi również zamknięte, często wieloetapowe, autorskie szkolenia z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej m.in. dla firm: audytorskich („wielka czwórka”), informatycznych, farmaceutycznych, budowlanych, telekomunikacyjnych, z branży finansowej, FMCG, energetycznej i paliwowej, produkcyjnych z różnych branż oraz instytucji rządowych.

Książki autora