Controlling kosztów

Tomasz Wnuk-Pel (autor)
Akademia Biznesu MDDP (partner)

Tytuł:     Controlling kosztów
Cena okładkowa:     99 zł
Oprawa:     twarda
Liczba stron:     388
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     drugie
Data wydania:     18.08.2022
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-66402-82-9

Opis

Controlling kosztów zawiera ponad 70 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotkał się w swojej wieloletniej praktyce konsultanta, a które przedstawiają problemy firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i organizacji nienastawionych na zysk. Zarówno pytania testowe, jak i omawiane przykłady są zorientowane na określenie problemu występującego w organizacji i jego rozwiązanie przy wykorzystaniu całego instrumentarium narzędzi rachunku kosztów.


Wiedza zawarta w opracowaniu porusza istotną problematykę rozliczania kosztów. Prawidłowe dane o kosztach są podstawą całego systemu zarządzania. Książka pozwala zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie rachunku kosztów i uświadomić sobie, jaki wpływ na zakres i możliwości wykorzystania informacji ma sposób ich przygotowania. Studia przypadków, osadzone w realiach działania różnych organizacji, znakomicie prezentują zarówno złożone problemy występujące w praktyce, jak i sposoby ich rozwiązywania przy wykorzystaniu narzędzi rachunku kosztów.

Agata Skalińska
dyrektor finansowy, członek Zarządu TBM Sp. z o.o.


Wyjątkowo dobrze pomyślana struktura książki. Na początku każdego rozdziału autor systematyzuje kluczowe pojęcia, a następnie rozwija je podczas omawiania studiów przypadków prezentujących rzeczywiste problemy, przed jakimi jako praktyk niejednokrotnie byłem postawiony. Duża liczba przykładów pochodzących z firm o różnych profilach − od produkcyjnych przez handlowe do usługowych − czyni z tej książki pozycję obowiązkową dla osób chcących stosować najlepsze praktyki rachunku kosztów. Sugerowane odpowiedzi pozwalają ocenić słuszność własnych pomysłów i wyciągnąć właściwe wnioski do zastosowania w praktyce, niezależnie od branży, w jakiej się pracuje.

Piotr Cynkier
główny kontroler finansowy Trzuskawica S.A.

Adresaci

Książka powinna okazać się szczególnie przydatna dla tych czytelników, którzy mają już podstawową wiedzę z zakresu rachunku kosztów, i jest adresowana przede wszystkim do:

  • praktyków, zajmujących się zawodowo problematyką rachunku kosztów;
  • menedżerów różnych szczebli z firm usługowych, produkcyjnych, handlowych i organizacji nie nastawionych na zysk;
  • studentów studiów magisterskich i podyplomowych z zakresu rachunkowości;
  • uczestników szkoleń z zakresu rachunku kosztów;
  • wszystkich tych, którym potrzebna jest praktyczna wiedza z zakresu rachunku kosztów.

O autorze

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz autorem bądź współautorem licznych książek i artykułów naukowych, m.in.: Z. Leszczyński, T. Wnuk-Pel, Controlling w praktyce, ODDiK, Gdańsk 2004; T. Wnuk-Pel, Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management, Difin, Warszawa 2006; I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009; I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2010; T. Wnuk-Pel, Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011; T. Wnuk-Pel, Management Accounting Innovations. The Case of ABC in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Łódź–Kraków 2014, i wielu innych.

Rezultaty swoich badań naukowych prezentował na wielu konferencjach światowych, m.in.: European Accounting Association Annual Conferences, World Congresses of Accounting Researchers and Educators, Asia-Pacific Management Accounting Conferences, Annual Conferences on Management Accounting Research i wielu innych.

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel jest afiliowany na Linnaeus University w Växjö w Szwecji (Centre for Management Accounting Research – CMAR).

Ponadto jest członkiem European Accounting Association oraz członkiem Zarządu Asia-Pacific Management Accounting Association.

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel jest także wiceprezesem Zarządu w spółce konsultingowej T.G. RaFiB Sp. z o.o., która od 1990 r. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu, oraz autorem bądź współautorem projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w prężnie działających firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Prowadzi również zamknięte, często wieloetapowe, autorskie szkolenia z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej m.in. dla firm: audytorskich („wielka czwórka”), informatycznych, farmaceutycznych, budowlanych, telekomunikacyjnych, z branży finansowej, FMCG, energetycznej i paliwowej, produkcyjnych z różnych branż oraz instytucji rządowych.