Controlling operacyjny (2)

Tomasz Wnuk-Pel (autor)
Akademia Biznesu MDDP (partner)

Tytuł:     Controlling operacyjny
Cena okładkowa:     99 zł
Oprawa:     twarda
Liczba stron:     400
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     drugie
Data wydania:     15.10.2022
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-66402-44-7

Opis

Controlling operacyjny zawiera ponad 60 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotkał się w swojej wieloletniej praktyce konsultanta, a które przedstawiają problemy firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i organizacji nienastawionych na zysk. Zarówno pytania testowe, jak i omawiane przykłady są zorientowane na określenie problemu występującego w organizacji i jego rozwiązanie przy wykorzystaniu całego instrumentarium narzędzi controllingu operacyjnego.


Rozwój gospodarki rynkowej narzuca konieczność wykorzystania takich metod zarządzania przedsiębiorstwami, które czynią je organizacjami dynamicznymi o dużej zdolności reagowania na zmiany otoczenia i odpowiadania na wyzwania rynkowe. Pomocny w tym obszarze może być controlling, który wspomaga menedżerów w podejmowaniu decyzji operacyjnych. Książka ta stanowi kompendium wiedzy w zakresie wykorzystania całego instrumentarium narzędzi controllingu operacyjnego: począwszy od podejmowania decyzji, przez politykę cenową, budżetowanie, aż po analizę relacji koszt−wolumen−zysk.

Agata Skalińska
dyrektor finansowy, członek Zarządu TBM Sp. z o.o.


Bardzo udany układ książki, która na początku umożliwia sprawdzenie wiedzy i usystematyzowanie wykorzystywanych pojęć, aby przejść do rzeczywistych wyzwań, przed jakimi stajemy przy podejmowaniu decyzji w krótkim okresie. Mnóstwo praktycznych przykładów wykorzystania narzędzi controllingu operacyjnego, zaprezentowanych w studiach przypadków zawierających konkretne rozwiązania, pozwoli na zweryfikowanie i poszerzenie wiedzy czytelników. Pozycja obowiązkowa dla osób, które chcą wspomagać proces podejmowania decyzji, wykorzystując najlepsze dostępne metody.

Piotr Cynkier
główny kontroler finansowy Trzuskawica S.A.

Adresaci

Książka ta powinna okazać się szczególnie przydatna dla tych czytelników, którzy mają już podstawową wiedzę z zakresu controllingu operacyjnego, i jest adresowana przede wszystkim do:

  • praktyków, zajmujących się zawodowo problematyką controllingu operacyjnego;
  • menedżerów różnych szczebli z firm usługowych, produkcyjnych, handlowych i organizacji nienastawionych na zysk;
  • studentów studiów magisterskich i podyplomowych z zakresu rachunkowości;
  • uczestników szkoleń z zakresu controllingu operacyjnego;
  • wszystkich tych, którym potrzebna jest praktyczna wiedza z zakresu controllingu operacyjnego.

O autorze

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz autorem bądź współautorem licznych książek i artykułów naukowych, m.in.: Z. Leszczyński, T. Wnuk-Pel, Controlling w praktyce, ODDiK, Gdańsk 2004; T. Wnuk-Pel, Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management, Difin, Warszawa 2006; I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009; I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2010; T. Wnuk-Pel, Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011; T. Wnuk-Pel, Management Accounting Innovations. The Case of ABC in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Łódź–Kraków 2014, i wielu innych.

Rezultaty swoich badań naukowych prezentował na wielu konferencjach światowych, m.in.: European Accounting Association Annual Conferences, World Congresses of Accounting Researchers and Educators, Asia-Pacific Management Accounting Conferences, Annual Conferences on Management Accounting Research i wielu innych.

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel jest afiliowany na Linnaeus University w Växjö w Szwecji (Centre for Management Accounting Research – CMAR).

Ponadto jest członkiem European Accounting Association oraz członkiem Zarządu Asia-Pacific Management Accounting Association.

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel jest także wiceprezesem Zarządu w spółce konsultingowej T.G. RaFiB Sp. z o.o., która od 1990 r. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu, oraz autorem bądź współautorem projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w prężnie działających firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Prowadzi również zamknięte, często wieloetapowe, autorskie szkolenia z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej m.in. dla firm: audytorskich („wielka czwórka”), informatycznych, farmaceutycznych, budowlanych, telekomunikacyjnych, z branży finansowej, FMCG, energetycznej i paliwowej, produkcyjnych z różnych branż oraz instytucji rządowych.