Wojciech Dyduch

Wojciech Dyduch – profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorczego w Katedrze Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autor bądź współautor ponad 150 oryginalnych prac twórczych, polskich i anglojęzycznych, opublikowanych w czasopismach naukowych, zeszytach naukowych i monografiach. Specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczości organizacyjnej, twórczego podejścia do procesów zarządzania strategicznego, tworzenia wartości w organizacjach. Redaktor tematyczny i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący polskiej sekcji European Council for Small Business, ambasador na Polskę sekcji przedsiębiorczości amerykańskiej Academy of Management. Współorganizator sesji „Organizing creativity for innovation” na konferencjach European Academy of Management.

Książki autora