Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu

Wojciech Czakon (redaktor naukowy, autor)
Katarzyna Czernek (autorka), Wojciech Dyduch (autor), Bartłomiej J. Gabryś (autor), Anna Gondek (autorka), Patrycja Klimas (autorka), Karolina Mazur (autorka), Jerzy Niemczyk (autor), Sławomir Smyczek (autor), Sylwia Stańczyk (autorka), Ewa Stańczyk-Hugiet (autorka), Janusz Strużyna (autor), Łukasz Sułkowski (autor), Justyna Światowiec-Szczepańska (autorka), Tomasz Wachowicz (autor)

Tytuł:     Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu
Cena okładkowa:     59 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     460
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     trzecie rozszerzone
Data wydania:     25.11.2016
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-09-6

Opis

Metodologia badań to pasjonująca nauka, która pokazuje drogi w krajobrazie niewiedzy, przypuszczeń, domysłów i ludzkiej potrzeby zrozumienia. Każdy badacz powinien wybrać drogę właściwą dla badanego problemu, kontekstu, uwarunkowań czy postawy poznawczej. Nauki o zarządzaniu mają swoją tradycję badawczą i znaczny dorobek, a przez to uzyskują własną tożsamość również w perspektywie metodologicznej. Autorzy wyrażają nadzieję, że ta publikacja przyczyni się do dalszego podnoszenia jakości badań w naukach o zarządzaniu. W książce poruszają kluczowe zagadnienia tej dziedziny, takie jak:

  • podstawy metodologii nauk o zarządzaniu – główne typy badań, kierunki rozwoju metodologii oraz sposoby przygotowania badań,
  • problematyka badań interpretatywnych – specyfika badań jakościowych, procedury realizacji studiów przypadków, eksperymentów i symulacji, triangulacja, rola dyskursu w naukach o zarządzaniu,
  • badania ilościowe – istota tych badań, podstawowe oraz zaawansowane techniki operacjonalizacji, modelowania i testowania, metody wielokryterialnej analizy decyzyjnej.

Trzecie wydanie książki wzbogaca wcześniejsze treści o nowe tematy, m.in. stawianie problemów naukowych, oryginalność badań, kryteria oceny rygoru metodycznego, wprowadzenie do badań jakościowych i ilościowych, a także badań operacyjnych.

Adresaci

Publikacja skierowana jest do badaczy nauk o zarządzaniu, szczególnie młodych adeptów tej dyscypliny, studentów i doktorantów. Służyć ma zwłaszcza doskonaleniu warsztatu badawczego, ale będzie także pomocna tym wszystkim, którzy zamierzają rozwijać, weryfikować lub zmieniać swoje kompetencje badawcze.

O autorach

Autorami są pracownicy naukowi specjalizujący się w problematyce zarządzania strategicznego, przedsiębiorczości organizacyjnej, pomiaru efektywności, zarządzania zasobami niematerialnymi organizacji, turystyce, badaniach operacyjnych, a także w zagadnieniach kultury organizacyjnej.