Anna Gondek

Anna Gondek jest adiunktem w Zakładzie Zarządzania Wartością na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii ze specjalnością makroekonomia. Jest autorką ponad 80 artykułów w czasopismach indeksowanych na Liście Filadelfijskiej, referatów na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, rozdziałów w monografiach z obszaru nauk ekonomicznych i nauk o bezpieczeństwie oraz autorką badań i ekspertyz dla jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) i Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM). Jej zainteresowania naukowe to: makroekonomia, prognozowanie, wycena przedsiębiorstwa, metodologia badań naukowych, statystyka.

Książki autorki