Patrycja Klimas

Patrycja Klimas jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunktem w Katedrze Teorii Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania strategicznego, zwłaszcza sprawności procesów współpracy międzyorganizacyjnej, współdziałania w sieciach oraz innowacyjności. Na jej dorobek naukowy składa się ponad 40 publikacji z zakresu zarządzania strategicznego w postaci monografii, rozdziałów monografii, artykułów w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach naukowych oraz referatów na krajowe i zagraniczne konferencje naukowe. Jest realizatorką dziewięciu projektów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską (7 Program Ramowy oraz Horyzont 2020), Narodowe Centrum Nauki (m.in. dwa indywidualne granty badawcze) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyła w niemal 50 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, seminariach oraz warsztatach naukowych organizowanych m.in. przez European Institute for Advanced Studies in Ma­nagement (EIASM), European Academy of Management (EURAM), International Society for Professional Innovation Management (ISPIM), Eurasia Business and Economics Society (EBES), School of Business Administration University of Istanbul oraz Wageningen University. Jest członkiem Europejskiej Akademii Zarządzania (EURAM), pełni także funkcję sekretarza komitetu redakcyjnego „Journal of Economics and Management”.

Książki autorki