Sylwia Stańczyk

Sylwia Stańczyk jest adiunktem w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Prowadzi wykłady, warsztaty, szkolenia i badania naukowe w obszarze zarządzania, a szczególnie kultury organizacyjnej, tożsamości organizacyjnej i rutyn organizacyjnych. Zainteresowania badawcze lokuje w nurcie kulturowym i podejściu ewolucyjnym w zarządzaniu. Jest autorką ponad 70 publikacji – artykułów w czasopismach, rozdziałów w monografiach oraz monografii Nurt kulturowy w zarządzaniu. Współpracowała z wieloma organizacjami komercyjnymi, publicznymi i społecznymi. Była kierownikiem i/lub wykonawcą 14 projektów badawczo-eksploracyjnych. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wielokrotnie otrzymała indywidualną nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej.

Książki autorki