Tomasz Wachowicz

Tomasz Wachowicz jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, kierownikiem Zakładu Zastosowań Informatyki w Badaniach Operacyjnych w Katedrze Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce wielokryterialnego podejmowania decyzji, modelowania i wspomagania negocjacji i decyzji grupowych, negocjacji elektronicznych oraz projektowaniu systemów wspomagania negocjacji. Jest autorem prawie 80 prac naukowych, w tym dwóch monografii i 28 artykułów w czasopismach naukowych, oraz współredaktorem pięciu opracowań zbiorowych. Publikuje i recenzuje artykuły naukowe w czasopismach indeksowanych na Liście Filadelfijskiej, m.in. „Group Decision and Negotiation”, „European Journal of Operational Research” czy „Journal of Business Economics and Management”. Prowadził wykłady gościnne m.in. na University of Ottawa, Concordia University (Montreal, Kanada), University of Valenciennes oraz University of Malaga. Łącznie uczestniczył w 16 krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: Euro Working Group on Multiple Criteria Decision Aiding, Euro Working Group on Group Decision and Negotiation, International Society on Multiple Criteria Decision Making, Euro Working Group on Decision Support Systems oraz INFORMS Section on Group Decision and Negotiation.

Książki autora