Sławomir Smyczek

Sławomir Smyczek jest profesorem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zachowań konsumentów i konsumpcji, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług finansowych. Jego dorobek naukowo-badawczy obejmuje ponad 100 pozycji w formie monografii, podręczników, artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, referatów na konferencje międzynarodowe i krajowe, a także projektów badawczych. Jest również współautorem i koordynatorem wielu międzynarodowych projektów dydaktycznych, w tym programu studiów Master Europeen en Management des Relations aux Consommateurs, prowadzonych wspólnie z Université de Haute-Alsace we Francji oraz Academia de Studii Economice din Bucureşti w Rumunii. Wykłada na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. Université Pierre Mendès w Grenoble (Francja), Università degli Studi di Trento (Włochy), Universidad de Granada (Hiszpania), University of Applied Science w Saarbrucken (Niemcy), Reykjavik University (Islandia), Kainan University (Tajwan) oraz Universidad de Ibagué (Kolumbia).

Książki autora