Marcin Suder

Dr Marcin Suder ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii). Ponadto współpracował w zakresie dydaktyki z Uniwersytetem Ekonomicznym oraz z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Zajmuje się głównie zastosowaniem modeli statystycznych oraz ekonometrycznych w optymalizacji procesu zarządzania wybranymi gałęziami systemu bankowego.

Książki autora