Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego

Dariusz Wędzki (autor)

Tytuł:     Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Cena okładkowa:     99 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     652
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     trzecie zmienione
Data wydania:     7.12.2018
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-75-1

Opis

W książce przedstawiono analizę wskaźnikową sprawozdania finansowego, która jest najważniejszą i najczęściej stosowaną analizą finansową przedsiębiorstwa. Omówiono sposób obliczania i interpretacji wskaźników finansowych, koncentrując się na najbardziej przydatnych i wiarygodnych spośród nich. Zaprezentowano systemy powiązanych ze sobą wskaźników ułatwiających analizę przyczynowo-skutkową problemów występujących w przedsiębiorstwie i wprowadzenie nowych rozwiązań. Wiele uwagi poświęcono metodom tworzenia jednoznacznej i wiarygodnej oceny sytuacji finansowej na podstawie wskaźników, przeciwstawiając się powszechnej, choć błędnej opinii, że „wskaźniki można różnie interpretować". Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki polskich przedsiębiorstw.

W publikacji można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaka właściwie jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa?
  • Czy obciąć koszty, czy raczej zwiększyć sprzedaż?
  • Czy zaciągnąć kredyt, czy zainwestować gotówkę w akcje spółek z Giełdy Papierów Wartościowych?
  • Jak obliczać i interpretować wskaźniki finansowe?
  • Jak sprawdzić i obliczyć płynność finansową oraz wypłacalność długoterminową przedsiębiorstwa?
  • Jak sprawdzić i obliczyć rentowność przedsiębiorstwa?
  • Czy udzielić kredytu handlowego kontrahentowi?

W trzeciej edycji książki zwrócono szczególną uwagę na:

  • przegląd wskaźników finansowych pogrupowanych według problemów, których te wskaźniki dotyczą, i obliczonych na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskim prawem bilansowym,
  • charakterystykę wskaźników obliczonych na podstawie sprawozdań ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanych według polskiego prawa bilansowego, sporządzanych przez przedsiębiorstwa, w tym przygotowywanych dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz giełd papierów wartościowych,
  • prezentację systemów wskaźników finansowych powiązanych ze sobą przyczynowo-skutkowo, zasady tworzenia obiektywnej i syntetycznej oceny wskaźników.

Adresaci

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów finansowych, prezesów firm, głównych księgowych, biegłych rewidentów, doradców i kontrolerów finansowych, specjalistów w zakresie zarządzania finansami, a także studentów finansów i rachunkowości.

O autorze

Dariusz Wędzki jest profesorem zwyczajnym doktorem habilitowanym ekonomii. Pełni funkcję kierownika Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest ekspertem firm doradczych White Young Green International, White Young Green Consulting oraz Alteverso Consulting Group. Zasiada w Radzie Nadzorczej firmy PMR Restrukturyzacja SA zajmującej się restrukturyzacjami oraz postępowaniami upadłościowymi i naprawczymi.

Zajmuje się analizą finansową, rachunkowością finansową i sprawozdawczością finansową, zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, rachunkowością zarządczą i controllingiem, matematycznymi i statystycznymi metodami w finansach i rachunkowości oraz restrukturyzacją finansową.

Jest współautorem i autorem książek Zarządzanie płynnością finansową, Strategie płynności finansowej oraz Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Jego książka Zarządzanie płynnością finansową otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Za Strategie płynności finansowej został nominowany do Nagrody Beta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. Pierwsza edycja Analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego otrzymała Nagrodę Beta w 2007 roku. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w takich czasopismach, jak „Rachunkowość”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Badania Operacyjne i Decyzje”, „Ekonomista”, „Bank i Kredyt”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” oraz innych. Członek European Accounting Association oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jest współzałożycielem stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu.

Prowadził szkolenia dla takich firm, jak Kompania Piwowarska, Coca-Cola, Polkomtel, Grupa Lafarge, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski i wielu innych. Sporządził wiele opracowań eksperckich w dziedzinie controllingu, finansów i rachunkowości, tworzył plany restrukturyzacji i plany naprawcze dla przedsiębiorstw, opracowywał algorytmy programów komputerowych w dziedzinie analizy finansowej, controllingu i rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw. Był doradcą zarządu Stoczni „Nauta” SA oraz doradcą ds. restrukturyzacji finansowej Stoczni „Gdynia” SA. Był również członkiem Rady Nadzorczej koncernu Krajowa Spółka Cukrowa SA. Kierował wdrożeniem dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania, informatyki oraz finansów w sądownictwie w ramach projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Był ekspertem Narodowego Programu Foresight Polska 2020 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspertem Ministerstwa Skarbu oraz Ministerstwa Gospodarki, a także członkiem zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. opracowania nowego Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego.