Bartłomiej J. Gabryś

Bartłomiej J. Gabryś jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem Katedry Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autor ponad 60 publikacji dotyczących przedsiębiorczości i zarządzania, prezentowanych na najważniejszych światowych konferencjach, w tym: Amerykańskiej Akademii Zarządzania (AOM), Europejskiej Akademii Zarządzania (EURAM) czy Azjatyckiej Akademii Zarządzania (AAOM). Specjalizuje się w zagadnieniach wpływu czasu na przedsiębiorczość organizacyjną oraz rozwoju współczesnych organizacji ze szczególnym uwzględnieniem podejścia narracyjnego i wykorzystania dyskursu organizacyjnego. Otrzymał nagrodę zespołową ministra edukacji narodowej i sportu za współautorstwo książki Przedsiębiorczość organizacyjna. Orientacje czasowe, opcje realne, wyjątkowi ludzie (pod red. J. Strużyny) oraz nagrodę JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach za dysertację doktorską Orientacje czasowe a przedsiębiorczość w organizacjach.

Książki autora